Kinderdagverblijf Billies B.V.   
Tarievenlijst 2023      
         
         
U betaalt een bruto maandtarief. Bij onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met 
de eventuele kinderopvang toeslag van de belastingdienst. U zult zien dat u meestal maar  
een deel van de maandprijs zoals hieronder vermeld betaalt. U kunt uw kinderopvangtoeslag 
aanvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl  
         
         
DAGOPVANG VAN 0 – 4 JAAR        52 weken: 5 ½ uur per dagdeel      
52 weken: 5½  uur per dagdeel      
dagdeel is van: 07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur    
         
Afname  Prijs per maandPrijs per uur  
1 halve dag € 227,85 € 9,56   
1 hele dag € 449,50 € 9,43   
         
Verlengde dagopvang      
Eventueel is het mogelijk dat u tussen de middag 1 uur extra verlenging aanvraagt. Dit houdt
in dat u uw kind haalt om 14.00 uur of al brengt om 12.00 uur.   
Het is ook mogelijk dat u incidenteel extra dagdelen inkoopt.    
Uiteraard wordt er wel gekeken of deze aanvraag aan de hand van de centrale richtlijnen 
mogelijk is.        
         
Afname  Prijs per maandPrijs per uur  
1 uur  € 41,43 € 9,56   
         
Prijs per dagdeel: € 52,58      
Prijs per hele dag: € 103,73      
         
         
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 – 13 JAAR (inclusief vakantieopvang)  
40 weken: 4.00 of 6.5 uur en 12 weken 11 uur per dag    
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur 
In de vakantieperiode is dit van  07.30 – 18.30 uur (12 weken, volgens de BOV).  
De kinderen mogen komen op de dagen dat ze normaal ook aanwezig zijn. Als u uw 
kind meerdere dagen wilt brengen kunt u dat aanvragen bij Billies. Zij kijken dan of dit mogelijk is.
         
Afname  Prijs per maandPrijs per uur  
Ma / Di/ Do/ Vrij € 212,67 € 8,74   
Woensdag 12.00-18.30 € 285,51 € 8,74   
         
Deze prijzen zijn inclusief de vakantieperiode en alle activiteiten buiten- en binnenshuis 
Daarnaast zijn deze prijzen inclusief het vervoer van school naar Billies.  
Hierin vallen niet de extra vakantieweken en/of de studiedagen.    
         
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR (exclusief vakantieopvang)  
40 weken: 4,00 of 6.5 per dag      
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur 
         
Afname  Prijs per maandPrijs per uur  
Ma/Di/Do/Vrij € 143,20 € 10,74   
Woensdag 12.00 – 18.30€ 232,70 € 10,74   
         
         
VOORSCHOOLSE OPVANG       
40 weken: 1  uur per dag van 07.30 – 8.30 uur    
         
Afname  Prijs per maandPrijs per uur  
1 dag   € 29,13 € 8,74   
         
         
Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooraf met een 
automatische incasso op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer geïncasseerd. 
Indien er geen automatische incasso is afgegeven, vragen we hier 5 euro administratie kosten per maand.
         

Als je de kinderopvangtoeslag aan wil vragen is het belangrijk dat je het juiste LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer door geeft aan de belasting.
Dagopvang Turfvelden     8929 632 81
Bso Verona                          920 967 954
Bso Eckart                           277 138 991
Peuterspeelzaal Eckart     125 584 738 
Peuterspeelzaal Verona    938 956 619