Kinderdagverblijf Billies B.V.     
Tarievenlijst 2019        
           
           
U betaald een bruto maandtarief. Bij onderstaande tarieven is geen rekening gehouden met   
de eventuele kinderopvang toeslag van de belastingdienst. U zult zien dat u meestal maar   
een deel van de maandprijs zoals hieronder vermeld betaald. U kunt uw kinderopvangtoeslag   
aanvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl    
           
           
DAGOPVANG VAN 0 – 4 JAAR        52 weken: 5 ½ uur per dagdeel        
52 weken: 5½  uur per dagdeel        
dagdeel is van: 07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur      
           
Afname  Prijs per maandPrijs per uur    
1 halve dag € 195,20 € 8,19     
1 hele dag € 384,67 € 8,07     
           
Verlengde dagopvang        
Eventueel is het mogelijk dat u tussen de middag 1 uur extra verlenging aanvraagt. Dit houd   
in dat u uw kind haalt om 14.00 uur of al brengt om 12.00 uur.     
En ook is het mogelijk dat u incidenteel extra dagdelen inkoopt.      
Uiteraard wordt er wel gekeken of deze aanvraag aan de hand van de centrale richtlijnen   
mogelijk is.          
           
Afname  Prijs per maandPrijs per uur    
1 uur  € 35,49 € 8,19     
           
Prijs per dagdeel: € 45,05        
Prijs per hele dag: € 88,77        
           
           
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 – 13 JAAR (inclusief vakantieopvang)    
40 weken: 4.00 of 6.5 uur en 12 weken 11 uur per dag      
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur   
En in de vakantieperiode van 07.30 – 18.30 uur (12 weken)     
De kinderen mogen komen op de dagen dat ze normaal ook aanwezig zijn. Wil men    
meerdere dagen komen kunt u dat aanvragen bij Billies. Zij kijken dan of dit mogelijk is.   
           
Afname  Prijs per maandPrijs per uur    
Ma / Di/ Do/ Vrij € 185,91 € 7,64     
Woensdag 12.00-18.30 € 249,57 € 7,64     
           
Deze prijzen zijn inclusief de vakantieperiode en alle activiteiten buiten en binnen huis   
Buiten dat zijn deze prijzen inclusief het vervoer van school naar Billies.    
           
           
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR (exclusief vakantieopvang)    
40 weken: 4,00 of 6.5 per dag        
Opvang is op ma/di/do/vrij van 14.30 – 18.30 uur en op woe van 12.00 – 18.30 uur   
           
Afname  Prijs per maandPrijs per uur    
Ma/Di/Do/Vrij € 124,80 € 9,36     
Woensdag 12.00 – 18.30€ 202,80 € 9,36     
           
           
VOORSCHOOLSE OPVANG         
40 weken: 1  uur per dag van 07.30 – 8.30 uur       
           
Afname  Prijs per maandPrijs per uur    
1 dag   € 25,47 € 7,64     
           
           
Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooraf met een  
automatische incasso op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer geïncasseerd.  
Indien er geen automatische incasso is afgegeven vragen we hier 5 euro per maand administratie kosten voor  
           
Belasting aanvragen / veranderingen       
Ook wordt er een vergoeding gevraagd als wij voor u de kinderopvangtoeslag      
aanvragen. Ook als wij voor u veranderingen moeten invoeren of papieren voor de    
belasting moeten invullen wordt dit bedrag berekend.       
           
Per aanvraag: € 32,00        
     
           
           

Als je de kinderopvangtoeslag aan wil vragen is het belangrijk dat je het juiste LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer door geeft aan de belasting.
Dagopvang Turfvelden     8929 632 81
Bso Verona                          920 967 954
Bso Eckart                           277 138 991
Peuterspeelzaal Eckart     125 584 738 
Peuterspeelzaal Verona    938956619