Wat is vve?

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie.

Voorschoolse educatie
Een voorschool is een peuteropvang of kinderdagverblijf waar kinderen spelend leren. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Met ingang van 1 januari 2020 is in Eindhoven de voorschoolse educatie met 8 uur per week beschikbaar voor alle peuters in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Kinderen met een risico op taalachterstand hebben recht op 16 uur deelname per week (met een voorbehoud van goedkeuring door de raad).

In Eindhoven is de VE-gecertificeerde kinderopvang verantwoordelijk voor de voorschoolse opvang. Deze organisaties voldoen niet alleen aan de landelijke eisen, maar ook aan de aanvullende gemeentelijke eisen. De voorschool werkt samen met de basisschool. Hierdoor is voor het kind de overgang naar de basisschool makkelijker.

Vroegschoolse educatie
De basisscholen verzorgen de vroegschoolse educatie (basisgroepen 1 en 2, voor kinderen van 4 tot 6 jaar). Scholen en kinderopvang werken samen aan VVE onder regie van de school.

Hoe doen we dit bij Billies?

Alle pedagogisch medewerkers bij Billies zijn in het bezit van een VVE-certificaat of zijn bezig met de opleiding.

Bij de peuterspeelzaal werken we geheel volgens de VVE-methode met hulp van onder andere methodes zoals UK & Puk en LOGO. We werken in kleine groepjes en zetten in op het ontwikkelen en uitbreiden van de woordenschat.

We stimuleren dit door kinderen te helpen met de taal. Sommige kinderen leren pas Nederlands als ze bij Billies komen spelen. Zij hebben nog wat extra hulp nodig. We merken dat kinderen die tweetalig worden opgevoed profijt hebben van de structuur en het herhalen van kernwoorden en begrippen om zo een beter woordenboek in hun hoofd aan te leggen. Kinderen die geen VVE-indicatie hebben krijgen zo de herhaling en verdieping van woorden ook mee en bouwen hun eigen woordenschat uit.

Bij de dagopvang zijn we ons bewust van VVE en passen dit toe tijdens de kringmomenten. We zetten extra VVE-activiteiten in als we merken dat een kind dit nodig heeft. Dat kan zijn tijdens een kringmoment, maar ook bij het buitenspelen, spelen op de groep of tijdens de eetmomenten. Ieder moment van de dag is geschikt om een kind verder te helpen zijn taal te ontwikkelen en zijn woordenschat uit te breiden.

Als uw kind een indicatie voor VVE mee krijgt vanuit het consultatiebureau dan mag uw kind 4 dagdelen naar onze peuterspeelzaal komen.