Basisschool De Kimme, kinderdagverblijf, BSO en peuterspeelzaal Billies zijn officieel onderdeel van spilcentrum Eckart.
Basisschool de Handreiking, Bso Billies en peuterspeelzaal Billies zijn officieel onderdeel van Spilcentrum Verona

Het doel van het SPIL-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind.

Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is  tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind.

In het SPIL-centrum werken het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, het basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samen.
Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het brede SPIL-zorgteam dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.

Als u als ouder/verzorger vragen heeft over de opvoeding van uw kind, dan kunnen de medewerker Opvoeding en Ontwikkeling en de schoolmaatschappelijk werker u daarbij ondersteuning bieden.