Opzeggen


Deze dient schriftelijk plaats te vinden (de opzegtermijn bedraagt één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging).