Aanmelden

Graag nodigen wij de ouders, die ons nog niet kennen uit voor een rondleiding, waarbij we met elkaar kennis kunnen maken. Er volgt een rondleiding en kennismaking met de leidsters. De ouders kunnen bekijken of zij hun kindje aan ons willen toevertrouwen en wij kunnen de ouders alles over het kinderdagverblijf vertellen.
Wilt u zich, naar aanleiding van dit gesprek inschrijven bij Kinderdagverblijf Billies, dan kunt u het inschrijfformulier invullen via de website. 
Als u uw kind wil opgeven voor de buitenschoolse opvang kan dit pas vanaf de leeftijd van 3 jaar. Ook als u al gebruik maakt van de dagopvang moet u zich inschrijven voor de buitenschoolse opvang. Uw kind gaat niet automatisch door naar de buitenschoolse opvang.
De aanvrager ouder/verzorger ontvangt, na ontvangst van het volledig ingevuld aanmeldingsformulier, een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Wanneer er plek is maken we meteen een contract zodat u ook meteen verzekert bent van een plekje op ons kinderdagverblijf.

Het inschrijfformulier kunt u vinden in het menu bij het kopje “Downloads en Media”. 
Als uw kindje eenmaal geboren is, vinden wij het heel fijn als wij een geboortekaartje van u mogen ontvangen.

Plaatsing

Na het aanmelden nemen we meteen contact met u op voor de gewenste plaatsingsdatum en zal er meteen een contract worden gemaakt, zodat u dat van uw lijstje kan afvinken.
De leiding neemt een maand voor de opvang contact met u op voor een wen-intakegesprek.
Aanvragen van ouders waarvan een of meerdere kinderen al geplaatst zijn in de reguliere opvang krijgen voorrang op aanvragen van ouders waarvan de kinderen niet geplaatst zijn in de opvang. 

Indien de gewenste plaatsing slechts gedeeltelijk ingevuld kan worden, blijven ouders voor de resterende opvangdagen op de wachtlijst staan. Wanneer de gewenste plaatsing niet mogelijk is, wordt er met de ouder/verzorger contact opgenomen om een eventueel alternatief aanbod te bespreken. U heeft 7 dagen de tijd om op dit aanbod te reageren. Bij acceptatie van het alternatief blijft de gewenste aanvraag in overleg op de wachtlijst. In het geval de ouder/verzorger geen gebruik kan of wil maken van een alternatief aanbod, blijft de gewenste aanvraag eveneens op de wachtlijst.
Bij acceptatie van een aanbod ontvangt de aanvrager binnen 1 week twee contracten. Deze twee exemplaren dienen door de aanvrager ondertekend te worden. Binnen 10 dagen na ontvangst dienen deze geretourneerd te zijn naar het postadres van Billies, of u mag dit persoonlijk af komen geven. U krijgt dan nog 1 exemplaar terug van Billies inclusief hun ondertekening.
De overeenkomst die de ouder(s) en/of verzorger(s) aangaan met Kinderdagverblijf Billies heeft een onbepaalde looptijd. De overeenkomst voor de dagopvang eindigt in ieder geval op de vierde verjaardag van het kind. De overeenkomst voor de naschoolse opvang eindigt nadat het kind de basisschool heeft beëindigd doch uiterlijk op de dertienjarige leeftijd van het kind. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst (volledige of gedeeltelijke beëindiging) kan onder bepaalde voorwaarden plaats vinden en er geldt 1 maand opzegtermijn vanaf de 1e van de maand voor. 

Intake en wennen

Ongeveer 1 maand voor de plaatsingsdatum neemt de leiding contact met u op om een afspraak te maken voor een intake –wen afspraak. 

In een intake-/wen gesprek komt de gewenningsperiode aan de orde. Het doel van de gewenningsperiode is:
– Dat het kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf; het dagritme, de leidsters en de groepsgenootjes.
– Dat de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de leidsters.
– Dat zaken zoals voedingsschema’s en slaaprituelen op elkaar afgestemd worden.
De leidster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes zullen daar vaak onbedoeld een belangrijke rol in spelen. Er wordt extra aandacht gegeven, rond gekeken en kennis gemaakt met andere kinderen. Is het nieuwe kind angstig dan gebeurt dit niet. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plek in de groep. In het algemeen geldt dat in elke situatie:
– De eigenheid van het kind centraal staat.
– Tijdens het wenproces het belang van het kind voor die van de ouders gaat.
– Een goede relatie tussen ouders en leidsters een voorwaarde is voor een optimaal wen klimaat. 

Op de dag dat uw kindje bij Billies komt, stellen wij allerlei vragen over uw kindje om zo veel mogelijk bijzonderheden over hem/haar te ontvangen zoals: Waar wordt uw kind vrolijk van? Hoe wil het graag gaan slapen (met drie knuffels)? Waar wordt uw kind verdrietig van? Hoe troost u uw kind? Wat zijn uw wensen?
Wij vinden alles wat uw kind betreft belangrijk. Op deze manier kunnen wij van u leren hoe u het fijn vindt dat wij met uw kindje omgaan en hoe uw kindje het fijn vindt dat wij met hem/haar omgaan. Uw kind zal gedurende dit gesprek al lekker aanwezig zijn op de groep. Na het gesprek waarin u ook al uw vragen kunt stellen mag u nog even afscheid nemen van uw kindje en dan is het de bedoeling dat u naar huis gaat, gaat winkelen of iets anders leuks gaat doen. U mag uw kindje na een halve dag weer bij ons op komen halen. Uiteraard mag u gedurende deze halve dag en alle andere dagen ons altijd telefonisch benaderen om na te gaan hoe het met uw kindje gaat.