Het pedagogisch beleid

Elk individueel kind eigenwaarde geven voor wie het zelf is en niet voor wat het presteert, is het uitgangspunt van ons beleid. Hiertoe streven wij een positieve benadering van het individu na, zodat het zijn of haar rugzakje kan vullen met eigenwaarde zodat een positief zelfbeeld ontstaat. Het pedagogisch beleidsplan ligt op het dagverblijf ter inzage voor iedere ouder.

KDV Billies en de BSO beschikken over een pedagogisch werkplan, waarmee de leiding dagelijks werkt. Het beleid en het werkplan is opgesteld door de directeur en leiding en wordt voortdurend aan de praktijk getoetst en indien nodig aangepast. Uiteindelijk worden beide plannen dan ook door alle medewerkers gedragen. Binnen het pedagogisch beleid wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van groepsomvang, beschikbare ruimte en de leidster-kind ratio, wat aantoonbaar is via de vergunning.(LRK)  Het pedagogisch beleidsplan is vertaald naar een pedagogisch werkplan op groepsniveau en er zijn praktische richtlijnen voor het handelen op de werkplek ontwikkeld.

Het uitgangspunt van Billies is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin -naast het bieden van warmte en veiligheid- het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarbij streven wij ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.
Wij geven invulling aan ons beleid door de kinderen te stimuleren creatief bezig te zijn met onder andere tekenen, puzzelen, knippen, plakken, kleien, (vinger)verven. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs vormen, kleuren en maten onderscheiden. Binnen dit creatief bezig zijn, gaat het vooral om het proces van beleving en niet zozeer om productgericht bezig te zijn. Aansluitend op de belevingswereld van het kind wordt de ontwikkeling van geest en lichaam gestimuleerd. Muziek, beweging, voorlezen, creatief- en vrijspel spelen een belangrijke rol binnen onze kinderdagverblijf.

Het buiten spelen is eveneens een dagelijks terugkerend ritueel, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Buitenspelen is gezond omdat het de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling bevordert. Het stimuleert de sociale ontwikkeling, want het is een uitgelezen manier om met elkaar om te leren gaan. Maar het is ook goed voor de motoriek: een kind leert vallen, rennen, risico’s nemen…..
Op de ontdekkingsreis buiten worden natuurlijk ook de zintuigen geprikkeld.   Samen opgroeien Bij Billies heeft uw kind een veilige en plezierige tijd. In groepsverband werken de kinderen aan hun ontwikkeling. De sociale vaardigheden van uw kind komen al op jonge leeftijd tot bloei. Uw kind krijgt al een stukje opvoeding mee, dat een aanvulling vormt op de opvoeding thuis. Wij leren de kinderen normen en waarden. Ieder kind wordt bij ons geaccepteerd en begrepen en leert hoe hij of zij rekening moet houden met andere kinderen en met volwassenen. Spelenderwijs leren de kinderen dat zij niet alleen op de wereld zijn.
De kinderen eten in de ochtend gezamenlijk hun fruit en tussen de middag brood. In de middag krijgen ze een koekje en sluiten we de dag nog af met een cracker. Ook spelen en zingen ze samen en horen elkaars verhaaltjes aan. De voertaal op Billies is overigens Nederlands.  

Binnen Billies streven we naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze zelfstandigheid. We bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.
Ze mogen dat, wat ze zelf kunnen en leuk vinden ook zelf proberen voor zover het geen gevaar oplevert. Naast de commodes hebben we trapjes waar de kinderen zelf op kunnen klimmen.
We helpen de kinderen met het aantrekken van de jas, maar de rits proberen ze zelf omhoog te trekken. We leren ze zelf hun schoentjes aan -en uit te trekken. Ze mogen met een plastic mesje het brood smeren en helpen bij het dekken van de tafel. Door deze bezigheden zelf te doen wordt hun zelfvertrouwen versterkt.   

Eigenwaarde bijbrengen voor wie of wat het kind zelf is, is daarbij ons uitgangspunt. Daarbij streven wij er naar een zo groot mogelijke continuïteit. Deze continuïteit realiseren wij door volledig opgeleide leidsters in te zetten met een dienstverband van mogelijk minimaal 10 tot 36 uur per week in te zetten in een vast rooster. We werken op Billies niet met invalkrachten en zorgen ervoor dat iedereen elkaars diensten oplost zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Wat betreft flexibiliteit, wij staan altijd open voor nieuwe suggesties of aanvragen. Dit met het doel onze flexibiliteit en dienstbaarheid zo groot mogelijk te houden. In ons vaste dagritme is regelmatig tijd voor activiteiten zoals:

– spelletjes
– beweging
– muziek en zingen
– verkleden
– poppenkast
– een hut bouwen
– vertellen
– voorlezen
– iets lekkers bakken
– tekenen
– boetseren
– schilderen
– plakken 

Tot slot werken we ook met thema’s, die passen bij het jaargetijde, zoals herfst, kerstmis, sneeuw en ijs, vlinders, zee en strand, enz.enz. We zingen liedjes, doen spelletjes en maken een knutselwerkje over het thema. Deze thema’s worden allemaal in elkaar gezet aan de hand van ons VVE programma (vroegtijdig voorschoolse educatie. U kunt hier meer over lezen.