Doelstelling: Bij ons staat uw kind op de eerste plaats, zijn/haar veiligheid en acceptatiegevoel is voor ons prioriteit. Ook vinden wij het belangrijk dat hij/zij leert omgaan en rekening leert houden met anderen. Klik hier om meer van onze doelstellingen te ontdekken. 

Pedagogisch beleid: Buiten het spelenderwijs leren, leren wij de kinderen ook normen en waarden aan. Ook proberen wij zoveel mogenlijk de motoriek, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling te bevorderen door ze buiten te laten spelen, daardoor gaan ze ook rennen en risico’s nemen  en leren zo hun grenzen kennen. Klik hier om meer van ons pedagogisch beleid te leren.

Waar kunt u ons vinden: Wij bij Billies zijn op verschillende plekken te vinden, doordat ons kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zich niet allemaal op dezelfde locatie bevinden. Klik hier om de specifieke locaties te vinden.