Betaling

U betaalt per maand een vast bedrag. De tarievenlijst is hier te vinden. De ouderbijdrage wordt altijd via automatische incasso geïnd. Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooruit, met een automatische incasso, op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer geïncasseerd.  

Het dagverblijf biedt de mogelijkheid voor reeds geplaatste kinderen om incidenteel een extra dagdeel te komen, dit kan echter alleen als de bezetting dit toelaat. Er bestaat bij ons ook de mogelijkheid om per dagdeel 1 uur extra aan te kopen i.v.m. afwijkende ophaal- of brengtijden tussen de middag. Deze wijkt dan maximaal 1 uur af van de normale tijd. (gebruikelijke tijd is van 12.30-13.00 uur)
Ook is er een mogelijkheid om dagen te ruilen, echter is het wel zo dat deze vooraf geruild moet worden en niet achteraf. De ruiling moet plaats vinden binnen een tijdsbestek van twee weken. U kunt dit op de groep regelen.