Nieuws op 20 maart 2020

Rijksoverheid deelt een bericht over de betalingen in de kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Nieuws op 18 maart 2020

Brief vanuit de branchevereniging over de zorg van de kosten van de kinderopvang

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4363223040

Nieuws op 17 maart 2020

Steunmaatregel kabinet voor de economie

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4361715712 

Nieuws op 16 maart 2020

Veel gestelde vragen over kinderopvang en het coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Mailing op 15 maart 2020 

Geachte ouders,

Zoals vanmiddag op de persconferentie van de Ministers Bruins en Slob duidelijk is geworden sluiten alle scholen en kinderopvang tot 6 april 2020. Het beleid in Nederland blijft is er wel op gericht dat kinderen van ouders die in vitale beroepen wel opvang aan te blijven bieden.

Welke kinderen kunnen nog terecht bij de kinderopvang?
Alle kinderen van ouders met een vitaal beroep of ouders die werkzaam zijn bij een vitaal bedrijf kunnen indien zij geen gezondheidsklachten hebben terecht op de opvang. De gezondheidsrichtlijnen voor deze kinderen en hun ouders zijn echter nog wel steeds van kracht.
Dit betekent dat als men last heeft van één (of meerdere) van de volgende gezondheidsklachten: hoesten, neusverkoudheid (loopneus en/of regelmatig niezen), keelpijn, luchtwegklachten en/of koorts dat de opvang en de school niet mogen worden bezocht. Kinderen die naar de opvang komen en waarbij tijdens opvangtijd wordt geconstateerd dat zij één van bovenstaande gezondheidsklachten hebben ontwikkeld zullen we uit de groep halen en daarbij terstond de ouders/verzorgers benaderen om hun kind op te komen/ laten halen.
Pas nadat men tenminste 24 uur klachtenvrij is kan de opvang weer bezocht worden

Wat zijn vitale beroepen of bedrijven?

Hieronder volgt een link met het door de Rijksoverheid criteria voor vitale beroepen en bedrijven:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Valt u als ouder onder deze groepen dan is uw kind, indien het geen gezondheidsklachten heeft, welkom bij onze opvang.

Mijn beroep en/of bedrijf staat niet op de lijst van de Rijksoverheid, wat betekent dat?

Voor ouders die volgens de criteria niet werken als vitale beroepsgroep of bij een vitaal bedrijf geldt dat hun kinderen tot 6 april niet terecht kunnen op de kinderopvang. Hiervoor geldt helaas de afgekondigde sluiting.

Mijn kind kan tot 6 april niet terecht op de opvang, moet ik de opvang opzeggen?

Neen, u hoeft uw opvangovereenkomst niet op te zeggen. Daarmee verzekert u dat na opheffing van de tijdelijke sluiting uw opvangplek behoudt. Kiest u ervoor om wel op te zeggen dan loopt u het risico dat u plek straks wordt ingevuld door het eerstvolgende kind dat op de wachtlijst staat voor opvang.

Mijn kind kan niet naar de opvang tot 6 april, krijg ik nu geld terug voor de opvang die ik niet heb genoten?

Uit berichten van het Ministerie blijkt dat de Kinderopvangtoeslag voor alle ouders ook tijdens de sluitingsperiode doorloopt en dat ouders ondanks de sluiting van de kinderopvang gehouden zijn aan de doorbetaling van de facturen voor kinderopvang. Ouders ontvangen dus geen geld terug voor niet genoten opvang.

Tot slot

Ook wij begrijpen dat de afgekondigde maatregelen een grote impact hebben op uw gezin en de maatschappij.

We hopen van harte dat deze maatregelen u en de uwen vrijwaren van (verdere) gezondheidsklachten  en doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om ervoor te zorgen dat ouders in vitale functies aan de slag kunnen blijven voor iedereen voor onze samenleving.

Zodra er nieuwe berichtgeving is die voor u nodig is om te weten zullen we u opnieuw informeren.

Heel veel sterkte aan een ieder wenst,

Met vriendelijke groet,
Linda de Jong