Opzeggen

 


Deze dient schriftelijk plaats te vinden (de opzegtermijn bedraagt één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging)

Kinderdagverblijf Billies
Persoonlijke en vertrouwde kinderopvang