Betaling

U betaalt per maand een vast bedrag. De tarievenlijst is ook te downloaden bij het hoofdstuk Downloads. De ouderbijdrage wordt altijd via automatische incasso geïnd.
Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden en huisregelement worden de facturen vooruit, met een automatische incasso, op het eind van de maand van een door u opgegeven bank/gironummer geïncasseerd.
 
Extra dagdelen en verlengde dagopvang
 
Het dagverblijf biedt de mogelijkheid voor reeds geplaatste kinderen om incidenteel een extra dagdeel te komen, dit kan echter alleen als de bezetting dit toelaat.
Er bestaat bij ons ook de mogelijkheid om per dagdeel 1 uur extra aan te kopen i.v.m. afwijkende ophaal- of brengtijden tussen de middag. Deze wijkt dan maximaal 1 uur af van de normale tijd. (gebruikelijke tijd is van 12.30-13.00 uur)
Kinderdagverblijf Billies
Persoonlijke en vertrouwde kinderopvang